Bouwkundige keuringen

Wie een woning gaat kopen, wil natuurlijk weten dat de bouwkundige staat van het huis in orde is. Een bouwkundige keuring, ook wel bekend als een bouwtechnische keuring, aankoopkeuring of opleverkeuring, is een visuele inspectie van de woning en geeft een goed beeld van de bouwkundige staat van het huis.

9

Tijdens een bouwkundige keuring worden de volgende punten beoordeeld:

 • Informatie van de eigenaar, zoals asbest, VvE, ongedierte, technische installaties;
 • Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie en het dakbeschot;
 • Trappen, hekwerken en balustrades in de woning;
 • Conditie van een eventuele dakkapel, kozijn, lood, maar ook dakramen;
 • Alle sanitaire groepen, zoals badkamer, keuken en toilet;
 • Staat en toestand van de vloeren, wanden en plafonds in de woning;
 • Alles met betrekking tot de installaties (water, gas, elektra et cetera);
 • Brandveiligheid en ventilatie in het huis;
 • Kruipruimte, vloerbalken en fundering;
 • Daken, dakpannen, dakbedekking, schoorstenen en overige dakafwerking;
 • Goten, overstekken en hemelwaterafvoeren;
 • Gevels, metselwerk, gevelbekleding en lateien;
 • Kozijnen, schilderwerk, beglazing en raamdorpelstenen;
 • Schilderwerk buitenzijde van de woning;
 • Aanbouw met alles wat daaraan is verbonden, zoals dak, kozijn, gevel et cetera;
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige;
 • Kostenraming met directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten;

Gespecialiseerd in bouwkundige keuringen

Mark van den Hoogen is gespecialiseerd in bouwkundige keuringen. Hij voorziet snel in een gedegen bouwtechnisch rapport, dat in hoofdlijnen een goed beeld geeft van de woning die u van plan bent te kopen. Ook brengt een bouwkundige keuring (verborgen) gebreken aan het licht, waarmee u inzage krijgt in de kosten die een eventuele reparatie of verbouwing met zich meebrengt. Zowel direct als op de korte of lange termijn.

De kosten voor het uitvoeren van een bouwkundige keuring variëren

N.B. Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie en niet destructief. Mocht er asbestverdacht materiaal aangetroffen worden zal hier altijd melding van gedaan worden. Een bouwkundige keuring betreft geen asbestinventarisatie.

Twintig jaar ervaring in de bouwsector

Bouwkundige Meeloopkeuring

Behalve een bouwkundige keuring kunt u ook een beroep op mij doen voor een bouwkundige meeloopkeuring. Zoals het woord al aangeeft, gaat het hier om een keuring waarmee u zich samen met mij door de woning begeeft.

Net als bij een gewone bouwkundige keuring gaat het bij een bouwkundige meeloopkeuring om een visuele inspectie van de woning. U krijgt echter geen rapportage maar uitsluitend een mondelinge toelichting van de bevindingen. Net als bij een reguliere keuring worden (vocht)metingen uitgevoerd en kunt u rekenen op een inschatting van de kosten die eventuele herstelwerkzaamheden op korte of lange termijn met zich meebrengen.

Een bouwkundige meeloopkeuring is een ideaal instrument voor potentiële kopers die goed voorbereid een bod willen doen op een huis of appartement.

De kosten voor een bouwkundige meeloopkeuring bedragen vanaf 195,00 euro, inclusief BTW. Dit tarief is van toepassing op objecten met een inhoud van maximaal 800m3. Voor objecten groter dan 800m3 of voor een meeloopkeuring van meerdere te bezichtigen woningen, geldt een aangepast tarief. U kunt hiervoor een scherpe offerte vragen.

construction technical inspections