Over van den Hoogen

Een bouwkundige keuring geeft aan waar de gebreken zitten en wanneer gebreken waarschijnlijk aan het licht zullen komen. Hiermee krijgt u behalve een goed beeld van de huidige staat van de woning ook inzicht in de kosten die nodig zijn om een woning in redelijke of goede staat te brengen. Denk aan scheuren in de fundering en daken, asbesthoudende materialen, ondeugdelijke constructies en vochtmetingen. Sommige gebreken zijn ‘verborgen’, maar kunnen op termijn veel geld gaan kosten om te repareren.

Wie ben ik?

Ik beschik over bijna twintig jaar ervaring in de bouwsector. Aanvankelijk als uitvoerder en de laatste vijftien jaar als eigenaar-aannemer van mijn eigen bouwbedrijf. Gedurende de afgelopen twee decennia heb ik veel renovaties, restauraties en verbouwingen uitgevoerd. Vanwege mijn achtergrond en specialistische kennis ben ik bekend met materialen, bouwstijlen en bouwfysische eigenschappen van een woning.

MPH05843

Wat doe ik?

Een bouwkundige keuring…

…is een visuele toets die veel duidelijk maakt over een huis of appartement. Vanwege mijn specialistische achtergrond kunt u erop rekenen dat een bouwkundige keuring die ik uitvoer altijd een reëel beeld van de bouwkundige staat van de woning weergeeft. Daarnaast ben ik bekend met gangbare, bekende en minder bekende (verborgen) gebreken in woningen.

De bouwkundige keuring die ik uitvoer, bestaat uit een onafhankelijke visuele inspectie van de woning. Naast een beeld van de bouwkundige staat, maak ik ook de kosten (directe kosten, kosten op korte termijn en kosten voor verbetering van de woning) inzichtelijk die nodig zijn om een huis in de juiste staat te brengen of te houden.

Veel mensen doen een beroep op mij omdat ze weten dat ze tijdens een aankoopkeuring of bouwkundige keuring ook vragen kunnen stellen over verbouwingen en/of verbeteringen aan de woning die zij mogelijk willen uitvoeren. Kan een muur eruit, is het dak geschikt voor zonnepanelen en/of kan een badkamer wel of niet worden voorzien van een badkuip? Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Vragen gaan vaak verder dan weten welke (verborgen) gebreken er zijn. Ik geef ze een passend antwoord op die vragen.

Energielabel opnames

U vraagt een energielabel aan wanneer uw woning geen geldig energielabel heeft. Ook kunt u uw bestaande energielabel vernieuwen. Bijvoorbeeld omdat u uw huis energiezuiniger heeft gemaakt. Het energielabel blijft 10 jaar geldig.

Op het moment dat je het huis te koop zet, moet je een geldig energielabel hebben. Kopers zien dan tijdens het zoeken al wat het energielabel is. Laat daarom voor je de woning te koop zet een energielabel registreren. Begin daar op tijd mee.