Om uit te kunnen leggen wat het verschil is tussen een bouwkundige keuring en een bouwkundige meeloopkeuring is het van belang om beide uit te leggen. Dat zullen we hieronder doen.

Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring is een beoordeling en een onderzoek van een pand. Het doel van een bouwkundige keuring is het in beeld brengen van de bouwkundige staat van een woning. Uit een bouwkundige keuring komt in een inzage in de kosten om het huis weer in goede staat te brengen. Het is niet alleen een manier om inzage te krijgen in de bouwkundige staat van een woning, het laat ook zien wat er moet gebeuren om energie te kunnen besparen en welke kosten hiervoor gemaakt zullen moeten worden.

Deze bevindingen zullen worden samengevoegd in een bouwkundig rapport, die u altijd na kunt lezen.

Bouwkundige meeloopkeuring

Naast een bouwkundige keuring kunt u ook kiezen voor een bouwkundige meeloopkeuring. Een meeloopkeuring is in principe hetzelfde als een bouwkundige keuring, waar u alleen geen rapport van krijgt. Een bouwkundige meeloopkeuring omvat net zoals een bouwkundige keuring een visuele inspectie van de woning. U krijgt echter alleen een mondelinge toelichting op de bevindingen die gedaan worden. Er worden verschillende metingen uitgevoerd, en daarnaast kunt u rekenen op een inschatting van de kosten die eventuele reparatiewerkzaamheden met zich mee zullen brengen.

Wat is het verschil?

Zoals hierboven ook benoemd is het grootste verschil tussen een bouwkundige keuring en een bouwkundige meeloopkeuring is dat bij een meeloopkeuring geen rapport wordt opgesteld. Alle bevindingen worden mondeling besproken. Ook is een meeloopkeuring een stuk goedkoper dan een bouwkundige keuring. Er zit geen verschil in de bevindingen die gedaan worden, en bij beide krijgt u een inschatting op de kosten voor eventuele reparatiewerkzaamheden.

Wanneer is een bouwkundige (meeloop) keuring noodzakelijk?

Er zijn verschillende situaties waarin een bouwkundige (meeloop) keuring noodzakelijk is. Deze situaties zullen we hieronder verder bespreken.

Het kopen van een woning

Op het moment dat u een woning koopt is het handig om een bouwkundig rapport te laten opstellen, zodat u weet wat de staat van de woning is die u gaat kopen. Mocht de inspecteur dan ernstige problemen ontdekken dan kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de koop niet door te laten gaan, of om een bod te doen waarin u rekening houdt met eventuele reparaties. Mocht u er voor kiezen om de koop niet door te laten gaan, dan dient u er wel rekening mee te houden dat u de kosten van een bouwkundige keuring zelf moet betalen. Het zou zonde zijn als u niet tot een overeenkomst komt, dus hou dit in uw achterhoofd.

Bij een hypotheek met NHG is het soms verplicht om een keuring te laten doen. Het rapport is ook verplicht als een taxateur constateert dat er sprake is van achterstallig onderhoud van 10 procent of meer van de woningwaarde. De taxateur kan ook adviseren om een bouwkundig rapport op te laten stellen.

Houdt er rekening mee bij het verkopen van uw eigen woning dat potentiële kopers ook de keuze kunnen maken om een bouwkundig rapport te laten opstellen. Zo zullen ook zij er zeker van zijn dat de structuur van uw woning in orde is en dat er bijvoorbeeld geen waterschade te vinden is in het pand.

Na stormschade

Als u vermoedt dat u stormschade heeft opgelopen dan kan het voor u relevant zijn om een bouwkundig rapport te laten opstellen. Een bouwkundig rapport waarin staat dat er stormschade aanwezig is zal kunnen bepalen of de structurele integriteit van uw huis in gevaar is. Naar aanleiding van het bouwkundig rapport kunt u dan altijd bepalen of er reparaties noodzakelijk zijn.